Har du frågor om våra produkter?
Ring oss! Mån-Fre kl 7:00-17:00

0573-63 81 00


Integritetspolicy – Stegcentralen i Årjäng AB (orgnr. 556683-1326).


Vi här på Stegcentralen.se värdesätter dig som kund och åtar oss att värna om din integritet när vi
kommer hantera dina personuppgifter.
Vi hanterar alltid informationen vi samlar in ansvarsfullt och
enligt gällande lagar och förordningar.


Nedan kan ni läsa om hur och varför vi samlar in information från våra kunder och användare.


Syfte med insamlande av information/personuppgifter

Målet med Stegcentralen i Årjängs ABs hantering av personuppgifter är att inte samla in mer data än
nödvändigt för att kunna leverera sina tjänster. Insamlandet syftar till att ge möjlighet till leverans av
produkter, support, fakturering samt att kunna kontakta berörda användare med information.

Avseende försäljning till privatpersoner och företag så är behandlingen av personuppgifter nödvändig
för att ett avtal med den registrerade ska kunna ingås eller fullgöras.

Avseende försäljning till företag eller organisationer så är behandlingen av personuppgifter nödvändig
med hänsyn till det berättigade intresset att tjänsten/produkten ska kunna levereras till de registrerade
vilka företagskunden lämnat uppgifter om.

Utöver detta så är insamling av personuppgifter på personer inne hos företag nödvändig med hänsyn
till att Stegcentralen ska kunna komma i kontakt med företagskunden samt ge erforderlig information
och support.

Personuppgifter samlas i huvudsak in från den registrerade själv (privatperson) samt företagets anställda.
Även kreditupplysning eller kontroll hos kronofogden förekomma.

I kontakt med dig som kund så noterar vi aldrig någon intern information om dig som person.


======================================================================================


Cookies

När man besöker en webbplats så lagras en liten textfil som innehåller information, en s.k. cookie, på
besökarens dator. Cookies används för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten.

Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter. Enligt lagen om elektronisk
kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad
cookies används till och samtycka till att man får använda dessa.

Stegcentralen använder cookies. Man kan själv bestämma om man vill acceptera cookies eller inte.
Detta går att ställa in i webbläsaren.

Vad klassas som personuppgifter?

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person klassas som personuppgifter, detta
innefattar bland annat:

- Adress
- E-post
- Telefonnummer
- Personnummer
- IP-adresser


Begränsat ansvar


För att garantera säkerheten av lagringen av din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder
så att vi inte sprider, inkorrekt använder, ger tillgång till, avslöjar, förändrar eller förstör informationen.

Stegcentralen ansvarar för säkerheten och hanteringen av personuppgifter i sina egna system och plattformar.
Stegcentralen ikläder sig inget ansvar, och kan inte under några som helst omständigheter hållas ansvarig,
för system, applikationer, kod eller liknande som användare, kunder, återförsäljare eller partners nyttjar.

Stegcentralen kan heller inte hållas ansvarig för system, kod, applikation eller liknande som levereras av
tredje part.


Insamling av information.

Vi samlar in information på flera olika sätt, främst då:

- Ni kontaktar oss muntligen eller skriftligen med en förfrågan angående en produkt.
- Ni beställer produkter av oss, endera genom webbsidan eller över mail/telefon.
- Ni bestämmer er för att ta del av ett erbjudande som tex i ett nyhetsbrev.

Information som vi samlar in lagras med stor säkerhet och kommer aldrig medvetet delas vidare i
marknadsföringssyfte till tredje part.

Genom att tillhandahålla information godkänner du att Stegcentralen behandlar personuppgifter som t.ex.
din kontaktinformation för att leverera produkter, leverera samt administrera och vårda vår kundrelation
med dig som kund.

Uppgifterna kan också användas för statistisk analys och affärsutveckling och för att följa gällande lagar och
förordningar.

Personer vars uppgifter vi lagrat har vid skriftlig förfrågan rätt att få tillgång till uppgifterna. Du har också rätt
att ändra uppgifterna samt att välja bort att få ytterligare marknadsföring/nyhetsbrev från oss.

Vill du bli borttagen eller vill ha ytterligare information kontakta oss på gdpr@stegcentralen.se.Vad händer med din information?

När du kontaktar oss med en förfrågan, lägger en beställning hos oss eller godkänner att mottaga nyhetsbrev
från oss, så kommer vi samla in ditt eventuella företagsnamn, ditt namn, adress, emailadress och telefonnummer.


Denna information som du lämnar till oss behöver vi för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig,
leverera din beställda produkt/tjänst eller ge dig support på levererade produkter/tjänster.


När du besöker vår webbsida får vi automatiskt tillgång till vilken webbläsare, operativsystem, vilken typ av
enhet du surfar från samt din ip-adress. Detta för att kunna anpassa vår sida och vårt innehåll för att du ska
få en så behaglig upplevelse som möjligt. Detta är en vanlig procedur och sker på absolut de flesta webbsidor.

När det gäller nyhetsbrev så kommer vi med ert medgivande kunna skicka email med unika erbjudanden på
våra produkter och tjänster.


Skriftliga anteckningar vi gör här inne på Stegcentralen kasseras/slängs aldrig utan att ha gått igenom våra
dokumentförstörare.Ditt medgivande.

När du lämnar personlig information till oss så ger du oss också samtidigt ditt medgivande att vi kan samla in
dina personuppgifter och använda den.

Om du vill att dina personuppgifter ska tas bort ur vårt system så kan du när som helst kontakta oss på
gdpr@stegcentralen.se och begära detta. Vi kommer då kontakta dig för att kunna fastställa din identitet
så att vi är säkra på att din identitet. Efter detta är fastställt så kommer vi radera alla dina personuppgifter
ur vårt system. Rätten att bli glömd är en viktig del av de regler som infördes den 25:e maj 2018. 


Utlämnande av personuppgifter.

Vi kan bli skyldiga att på grund av lagar och förordningar lämna ut din personliga information till myndigheter.
Detta är något som vi endast kommer göra om vi enligt lag blir tvingade till det.


Var lagras dina personuppgifter?

Vi förvarar all personlig information på servrar som finns inom Sverige. Vi förvarar din data på säkra servrar med
brandväggar. Vår hemsida är hostad av ett svenskt bolag med hög standard inom säkerhet.Kontaktinformation

Angående GDPR och förvaring/radering av dina personuppgifter, kontakta oss på gdpr@stegcentralen.se.